بازی های کوهستانی مردم اسکاتلند

635933864701229743

  • گرچه این مراسم حول محور بازی‌های سنتی مانند دو‌و‌میدانی، پرتاب تنه و… می‌چرخد، اما در کنار آنها نمایشگاه‌هایی مربوط به دیگر جنبه‌های فرهنگ اسکاتلند و گالیک برپا می‌شود.

 

 

کی از عوامل شهرت اسکاتلند، بازی‌های کوهستانی آن است که در بهار و زمستان برگزار می‌شود.

گرچه اجرای این بازی‌ها در اسکاتلند مرکزیت دارد اما در کشورهای دیگر نیز برقرار می‌شود، چرا که در واقع راهی برای بزرگداشت فرهنگ اسکاتلندی و سلتیکی است.

ادامه خواندن بازی های کوهستانی مردم اسکاتلند

معرفی چند بازی محلی استان مازندران

635889730927341715

  • در ستون آداب ایرانی قصد داریم هر از گاهی، یک یا دو بازی محلی را به شما معرفی کنیم، این هفته بازی‌های محلی استان مازندران را به شما معرفی می‌کنیم؛ بازی‌هایی مثل آغوزکا، چلیک مارکا، ریسمان بازی و کشتی لوچو.

 

 

 

«بازی» راه فرار از روزمرگی هاست، زمانی برای سرخوش بودن، فراغتی برای شادی با دوستان، کودک بودن و کودکی کردن و در نهایت لذت بردن از رقابتی پرهیجان که طعم شیرین برد و گس باخت را دارد.

ادامه خواندن معرفی چند بازی محلی استان مازندران